Тренинги по продажам в открытом и корпоративном формате

   Тренінг з практичними завданнями "Майстерність презентацій та публічних виступів":

 Як правило, вміння робити презентації зводиться до створення слайдів у програмі Power Point та їхньої демонстрації на мультимедійному проекторі з нечисленними коментарями. Презентуючий втрачає 50% ефективності свого продукту, залишаючи поза увагою такі важливі питання як:
- Правильне розташування та подання інформації в ході презентації
- Розробка плану та таймінгу презентації
- Вміння утримувати інтерес та високу мотивацію аудиторії
- Здатність вбудовувати приховані програми
- Робота з запереченнями та питаннями

Мета тренінгу:
Розвиток навичок підготовки та проведення презентації, вміння доносити інформацію "мовою клієнта".
- удосконалити навички ефективного виступу перед аудиторією (навіть якщо це одна людина);
- навчити учасників тренінгу навичкам збору та систематизації інформації, підготовки, розробки та проведення презентацій та публічних виступів;
- Розробити якісні презентації для їх подальшого використання.

Програма тренінгу складається із двох частин:
1. Технологічна. Крім базових навичок розробки та проведення презентації (змісту, стилю ведення, управління увагою аудиторії), включає навчання навичкам
- організації презентації;
- розробки та підготовки роздавального матеріалу;
- розробки та підготовки презентаційного матеріалу;
- Підготовка простору презентації;
- розробки сценарію презентації загалом;
- роботи з різними технічними засобами.


2. Комунікативна, орієнтована поліпшення особистісних навичок ораторського мастерства. Крім базових навичок, включає тренування та коригування індивідуального стилю кожного учасника. До програми курсу обов'язково включаються навички та здібності:
- Управління собою. зняття страху публічних виступів;
- управління голосом та мовою тіла;
- управління своїм емоційним станом та емоційним станом аудиторії;
- впливи на аудиторію. Управління інтересом та запереченнями.

Результати програми:
- отримати знання щодо вдосконалення навичок підготовки, розробки та проведення презентацій перед різною аудиторією;
- опанувати навички презентації та експрес-презентації;
- навчитися дохідливо та лаконічно подавати інформацію;
- створювати незабутні презентації;
- впоратися з опором аудиторії (запитання, заперечення, важкі слухачі)

Форма роботи:
У ході тренінгу проводяться презентації, відеозйомки, обговорення.
Міні-лекції тренера чергуються з виступами учасників щодо кожного етапу підготовки презентації та навички виступу з нею перед аудиторією.

Програма тренінгу:
1. Побудова презентації та управління часом у презентації:
- композиція виступу;
- 3 основні структури презентації;
- складання схеми презентації;
- структурування інформації;
- визначення ключових пунктів та акцентів презентації;
- зміст інформаційних блоків;
- Містки між блоками. Планування презентації.
- Тимчасова розмітка презентації. Як розповісти суть за 15 хвилин.
- Мозковий штурм / як правильно відібрати інформацію / метод однієї хвилини
- Як обґрунтувати додатковий час для презентації
Вправа "Створення проекту базової презентації"
Вправа "Тимчасова розмітка презентації"

2. Організаційно – технічна підготовка презентації:
- Організаційно-технічна підготовка місця презентації
- Просторова розмітка у презентації
- Правила та принципи підготовки презентаційних матеріалів
- Як подавати інформацію:
- робота з великими обсягами інформації
- заготівля "підказок"; Робота з порівняннями/
- Технічні можливості програми MS Power Point:
- робота із зразками. Шаблони оформлення
- Розмітка слайду та шаблони оформлення
- правила складання текстових слайдів
- Анімація презентації та налаштування слайд-шоу
- Оптимальна кількість та розташування інформації на слайді
- Техніка озвучування презентації
- вибір кольору; Вибір шрифту; Анімація слайдів;
- правила складання слайдів з таблицями, діаграмами, схемами
- Підготовка роздавальних (презентаційних) матеріалів
- Робота з різними технічними засобами:
– фліпчарт, робочі матеріали, мультимедійний проектор.
- Технічні проблеми під час презентації

3. Проведення презентації:
- План дій щодо оволодіння змістом презентації
– Структура вступної частини: алгоритм «входження» у презентацію.
- 8 класичних вступів
- створення довірчої атмосфери:
- Прийом конгруентності; прийом емпатії;
- правила подання інформації: робота із різними інформаційними типами слухачів;
- лаконічність та доступність викладу;
- жести, яких слід уникати;
- індикатор зацікавленості слухачів; правило 3-х повторень.
- Техніка завершення презентації: 6 класичних висновків
- Формування домовленостей: події після презентації
Вправа "Вхід-вихід" (Відпрацювання алгоритму "входження" у презентацію та техніки завершення презентації).
Відеозйомка з наступним аналізом та коментарями тренера.

4. Комунікативна складова проведення презентації:
- налаштування на презентацію;
- вплив іміджу\зовнішнього вигляду на аудиторію;
- найбільш поширені помилки у презентації;
- якщо у презентації бере участь кілька презентаторів;
- фізіологія сприйняття інформації. Чинники та інструменти на аудиторію.
- робота з питаннями, використання вбудованих питань;
- Як виходити із важких ситуацій.

Бізнес тренер: Дегтярьова Наталія - практик з 20-ти річним досвідом розробки програм навчання та оцінки їх ефективності, проведення конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів у бізнес сфері. Вища освіта у галузі психології, економіки та маркетингу. Випускниками відкритих та корпоративних тренінгів стали понад 15000 осіб. Успішно реалізовано понад 1000 тренінгових проектів на території України та найближчого зарубіжжя.

PS: Ця програма курсу навчання, передбачає можливість проведення корпоративного тренінгу (індивідуального) замовлення зі спеціально розробленими прикладами та завданнями з урахуванням специфіки вашого бізнесу та рівня підготовки групи.